Älykkyyden kehitys – lisääntynyt älykkyys yliopisto-opiskelijoilla

Yliopisto-opiskelijoilla, jotka harjoittivat Maharishin Transsendenttista Meditaatiota ja TM-sidhiohjelmaa, oli merkitsevästi kasvanut älykkyysosamäärä. Nämä opiskelijat olivat yli 18 vuoden ikäisiä, joten älykkyysosamäärän kasvu oli näin ollen teoriassa mahdotonta. Kontrolliryhmässä ei näkynyt kasvua. Ero TM-ryhmän ja kontrolliryhmän välillä oli p-arvoltaan <0,0001 (mikä on p-arvo?)LähdePersonality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991

Korrelaatio TM-harjoituksen keston, opintomenestyksen ja älykkyysosamäärän välillä


Transsendenttisen Meditaation harjoituksen kestolla oli merkittävä korrelaatio opintomenestyksen (r=0,52, p<0,001) ja älykkyysosamäärän kanssa (r=0,59, p<0,01) opiskelijoilla korkeakoulussa, jossa Transsendenttista Meditaatiota harjoitettiin osana opetusohjelmaa.LähdeAbstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

Nopeampi älykkyyden kehitys koululaisilla Taiwanissa

Taiwanissa 362 yläasteen oppilasta jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään: TM-ryhmään ja kolmeen kontrolliryhmään. Kolme kontrolliryhmää olivat: 1) lepäämisryhmä, 2) ryhmä joka harjoitti keskittymismeditaatioharjoitusta, ja 3) ryhmä joka jätettiin ilman erityishuomiota. 6-12 kuukauden kuluttua TM-ryhmällä näkyi merkitsevää parantumista älyllisten kykyjen viidellä eri mitta-asteikolla, mukaan lukien kaksi älykkyyden mittausta, “käytännön älykkyys” p=0,00009 ja “joustava älykkyys” p=0,001, verrattuna kolmeen kontrolliryhmään. TM-oppilailla näkyi myös merkitsevää stressin vähentymistä verrattuna kontrolliryhmiin.LähdeIntelligence 29: 419–440, 2001

Lisääntynyt älykkyys valmennuskurssin oppilailla

Tämä tutkimus toteutettiin kambodzalaisilla opiskelijoilla jotka olivat vuoden mittaisella valmennuskurssilla yliopistoa varten. Opiskelijoilla jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin merkitsevä kasvu älykkyystestituloksissa kolmen kuukauden jälkeen, verrattuna muihin opiskelijoihin. (p=0,001)Ref.Higher Education Research and Development 15: 73–82, 1995

Lisääntynyt älykkyys yläasteen oppilailla

Yläasteen oppilailla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin lisääntynyttä älykkyyttä 14 viikon jälkeen, verrattuna kontrolliryhmän oppilaisiin. (p<0,001)Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Korrelaatio TM-harjoituksen keston ja paremman aivojen toiminnan välillä

147 TM- ja TM-sidhiharjoittajalla (meditaatiokokemus keskimäärin 9 vuotta), löydettiin merkitsevä korrelaatio TM harjoituksen keston ja korkeampien mittaustuloksien välillä mittauksissa: näkömuisti, ei-verbaali älykkyys, luovuus, riippumattomuus ulkoisista häiriötekijöistä, vastausaika, havaintoaika ja reaktioaika. Mitä kauemmin TM- ja TM-sidhitekniikkaa oli harjoitettu, sitä korkeammat mittaustulokset, mikä viittaa siihen että Transsendenttisella Meditaatiolla on myönteinen vaikutus kaikkiin näihin tekijöihin.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol 3, 257, pp 1954-1966

Parantunut detaljien huomiointikyky sotilasakatemian kadeteilla

Sotilasakatemian kadeteilla, joille opetettiin Transsendenttisen Meditaation tekniikka, näkyi parantunut suorituskyky nopeustestissä, jossa mitattiin heidän kykyään löytää määrätty ärsyke suuren ärsykemäärän joukosta.Ref.‘Project for introduction of a programme for prevention of stress—Transcendental Meditation’. Centre for Personnel Studies, Department of Teaching and Research, Ministry of the Army, Brazil

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki