Älykkyyden kehitys – lisääntynyt älykkyys yliopisto-opiskelijoilla

Yliopisto-opiskelijoilla, jotka harjoittivat Maharishin Transsendenttista Meditaatiota ja TM-sidhiohjelmaa, oli merkitsevästi kasvanut älykkyysosamäärä. Nämä opiskelijat olivat yli 18 vuoden ikäisiä, joten älykkyysosamäärän kasvu oli näin ollen teoriassa mahdotonta. Kontrolliryhmässä ei näkynyt kasvua. Ero TM-ryhmän ja kontrolliryhmän välillä oli p-arvoltaan <0,0001 (mikä on p-arvo?)LähdePersonality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991