ILMAINEN TM-ESITTELYLUENTO

Seinäjoki to 18 heinä 2024 klo 19:00 ja su 21 heinä 2024 klo 19:00

Valitse toinen paikkakunta

Maharishi Mahesh Yogi perustaja
Maharishi Mahesh Yogi toi TM:n länsimaihin vuonna 1958. Siitä lähtien yli 6 miljoonaa ihmistä on oppinut tekniikan eri puolilla maailmaa.

Aktivoi oma sisäinen parantava voimasi

Ihmisen elimistöllä on paljon enemmän voimaa parantaa itsensä kuin tiedämmekään. Transsendenssin kokemus luo ihanteelliset olosuhteet elimistön sisäisen parantavan voiman aktivoimiseen. Onneksi tämä on paljon helpompaa kuin aiemmin on ajateltu. Tästä todistaa 600 tieteellistä tutkimusta, 6 miljoonaa TM-harjoittajaa maailmanlaajuisesti ja yli 20 000 Suomessa. Siihen tarvitaan vain oikea tekniikka ja asianmukaista ohjausta.

Aito meditaatio on helppoa. Kuka tahansa voi oppia sen, se on nautittavaa, luonnollista ja tehokasta. Useimmat ihmiset ajattelevat, että meditaatioon kuuluu jonkinlainen mielenhallinta, jossa mieli pakotetaan hiljaiseksi keskittymällä johonkin (vaikkapa hengitykseen, ääneen, tai "tässä hetkessä olemiseen"). Keskittyminen on vastoin mielen luonnetta, eikä tuota nautintoa. TM on sen sijaan erittäin helppoa ja miellyttävää.

Yksinkertainen henkinen tekniikka jolla on syvälliset fysiologiset vaikutukset

Transsendenssi = paljon enemmän kuin rentoutumista

Meditaatio on yhä suositumpi keino stressinhallintaan, mutta todellinen trans­sendenssin kokemus vaikuttaa paljon syvällisemmin kuin pelkkä rentoutuminen. Valitettavasti tieto helposta transsendoimisesta oli pitkään kateissa, ja löydettiin uudelleen vasta hiljattain. Muinaiset kirjoitukset maailman vanhimmasta tietoperinteestä kertovat, että transsendenssi on hyvin erityinen inhimillinen kokemus, ja olennaisen tärkeä ihmisen täysien voimavarojen kehittymiselle. Nykyään tämä voidaan vahvistaa tieteellisillä tutkimusmenetelmillä, mittaamalla mitä tapahtuu elimistössä ja etenkin aivoissa Transsendenttisen Meditaation harjoituksen aikana.

1. Syvällinen lepotila: paljon syvempi kuin tavallinen rentoutuminen, jopa syvempi kuin unessa.
2. Sisäinen onnellisuus: merkittävä stressihormonien väheneminen ja onnellisuushormonien lisääntyminen.
3. Kokonaisvaltainen aivojen kehittyminen: mitattavissa aivoaaltojen EEG-koherenssin mittauksilla.

Kaikki nämä yhdessä tekevät TM-harjoituksesta tehokkaan kaikilla elämänalueilla.

Transsendenssi = syvä lepo

Kun mieli transsendoi ajattelun hienoimmankin impulssin, ihminen kokee sisäistä hiljaisuutta täysin luonnollisesti ja vaivattomasti. Mieltä ei voi hiljentää yrittämällä, eikä niin tarvitse tehdäkään. Oikealla tekniikalla mieli kokee transsendenssia itsestään.

Mieli ja keho kulkevat yhdessä, toinen seuraa toistaan. Syvän henkisen lepotilan aikana myös keho rentoutuu. TM:n aikana koettu lepotila on tutkimusten mukaan syvempi kuin tavallinen rentoutuminen tai silmät kiinni lepääminen. Sen on mitattu olevan jopa syvempi kuin unitila.

Syvää lepoa voi helposti mitata objektiivisin keinoin. Tässä kaaviossa nähdään 15 vuoden aikana eri puolilla maailmaa tehtyjen 30 tutkimuksen keskimääräiset tulokset. Sen mukaan TM-harjoituksen aikana hengitystiheys, joka mittaa rentoutu­neisuutta, laskee selkeästi enemmän kuin vain oltaessa silmät kiinni levossa. Muut rentoutumisen mittarit, kuten ihon sähkönvastus ja stressihormoni laktaatin pitoisuus veressä, alenevat samalla tavalla, mikä osoittaa paljon syvempää lepoa kuin tavallisessa rentoutumisessa.LähdeAmerican Psychologist 42: 879–881, 1987

Tämä syvä lepo aktivoi kehon omia sisäisiä parantavia voimia. Rentoutuminen tarkoittaa jännitysten laukeamista. Keho purkaa luonnostaan siihen kerääntyneitä jännityksiä unen aikana, mutta nukkuessa saatu lepo ei aina pysty poistamaan syvemmälle hermostoon kasaantunutta stressiä. TM:n aikana saavutettu lepotila ja transsendenssin kokemus auttaa poistamaan syvemmälle juurtunutta, traumaattista stressiä.

Tuoreessa tutkimuksessa Yhdysvaltain Irakin-sodan veteraaneilla havaittiin traumanjälkeis­ten stressioireiden ja masennuksen vähenty­mistä puoleen aiemmasta vain 8 viikon TM-harjoituksen jälkeen.LähdeRosenthal J, et al. Effects of transcendental meditation (TM) in veterans of Operation Enduring Freedom (OEF) and Operation Iraqi Freedom (OIF) with post-traumatic stress disorder (PTSD): a pilot study. Military Medicine 176: 626-630 (2011). Tulokset olivat niin vakuuttavia, että CNN-kanava esitti siitä ohjelman Yhdys­valtain veteraanipäivänä. (Katso CNN:n video.)

Tämä vahvisti tulokset aiemmasta tutki­muksesta, joka tehtiin Vietnamin sodan veteraanien keskuudessa 25 vuotta sitten.

Tässä tutkimuksessa TM-ryhmällä havaittiin niin merkittävää parantumista (traumanjälkeisten stressioireiden, ahdistuksen, masennuksen, unettomuuden, alkoholismin, perheongelmien jne.) että jo 3 kuukauden harjoituksen jälkeen 70% veteraaneista ei enää tarvinnut muita hoitoja. Vertailuryhmällä, joka sai tavan­omaista psykoterapiaa, ei havaittu parantumista.LähdeBrooks JS, Scarano T. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development 64: 212-215 (1985)

Allaoleva video esittelee useita muita esimerkkejä siitä, miten tehokas apu TM voi olla niille, jotka kärsivät traumaattisesta stressistä. Se myös näyttää miksi yhä useammat tutkijat, kasvatusalan ammattilaiset, julkisuuden henkilöt ja julkis­hallinnon laitokset tukevat TM-tekniikkaa.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Stressi häiritsee normaalia aivotoimintaa; se mm. vähentää ”onnellisuushormoni” serotoniinin tuotantoa. Serotoniinin puute ei ainoastaan vaikuta sisäiseen onnelli­suuden tunteeseemme, vaan se on myös yhteydessä migreeniin, unihäiriöihin, ahdistukseen, vihanpurkauksiin, Alzheimerin tautiin, syömishäiriöihin, riippuvuuk­siin, ja moneen muuhun ongelmaan. Serotoniinitasoon voi vaikuttaa keinotekoisesti masennuslääkkeillä, mutta tämän hoidon vaikutus ulottuu vain oireisiin, ei niitten taustalla vaikuttavaan ongelmaan.

Transsendenssin kokemus sen sijaan aktivoi elimistön omat parannuskeinot, niin että aivot voivat toimia normaalisti. Lopputulos? Serotoniinin tuotanto kasvaa täysin luonnos­taan TM-harjoituksen aikana ja ennen pitkää näin tapahtuu koko loppupäivän ajan.LähdeBujatti, M., and Riederer, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257–267, 1976 Tällä on vaikutuksia kaikilla elämänalueilla, kuten voit havaita tätä sivustoa lukemalla.

Transsendenssi = mitattavaa aivojen kehittymistä

Transsendenssi ei ainoastaan vaikuta terveyteen, hyvinvointiin, itsetuntoon ja ihmissuhteisiin, vaan se myös vaikuttaa aivojen kehittymiseen, jopa aikuisilla, joiden aivojen on ajateltu olevan jo täysin kehittyneet. Miten yksinkertainen kokemus voi vaikuttaa aivoihin tavalla, jota oli aiemmin vaikea uskoa (kuten ADHD:n katoaminen, kasvanut älykkyysosamäärä ja luovuus aikuisilla, jne.)? Tämä vaatii vähän enemmän selittämistä. (Ks. transsendenssi = korkein inhimillinen kokemus.)

Vaikutukset itsessään ovat kuitenkin selvästi mitattavissa, kuten esimerkiksi EEG-koherenssin kautta.

Aina kun jokin osa aivoista on aktiivinen, sen sähköistä toimintaa voi mitata elektroenke­falo­grammilla (EEG) ja tulokset voi esittää aivo­sähkö­käyränä. Kaksi tällaista aivo­sähkö­käyrää aivojen eri osista voidaan syöttää tietokoneelle ja laskea matemaattisesti missä määrin nämä käyrät ovat samanlaisia, eli koherentteja. Korkea koherenssi tarkoittaa, että nämä aivojen eri osat työskentelevät yhdessä, yhtenä kokonaisuutena.

Transsendenssi on olennaisesti ykseyden kokemus. (Lisätietoa: transsendenssi = korkein inhimillinen kokemus.) Tämä on suoraan mitattavissa aivoista. Tässä on video, jossa voit nähdä reaaliajassa miten EEG-koherenssi nousee maksimiin TM-harjoituksen aikana.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Mitä enemmän koemme tätä korkeaa EEG-koherenssia, sitä enemmän aivomme tottuvat toimimaan optimaalisella tavalla. Tämän seurauksena EEG-koherenssi kasvaa myös TM-harjoituksen ulkopuolella. Korkeampi EEG-koherenssi on yhteydessä korkeampaan älykkyysosamäärään, lisääntyneeseen luovuuteen, vakaampaan tunne-elämään, parempiin reflekseihin, eettisempään ajatteluun, jne. (Lisätietoja ks. transsendenssi = aivojen kehittymistä.)

Miten voin oppia transsendoimaan?

Aito meditaatio on vaivatonta ja miellyttävää harjoittaa. Kuka tahansa voi oppia sen ja se antaa välittömiä tuloksia.

Transsendenssin kokemuksen voi saavuttaa ainoastaan täysin luonnollisella ja vaivatto­malla tavalla. Se on kokemus täydestä sisäisestä hiljaisuudesta, jota ei voi saavuttaa yrittämällä olla hiljaa. Mitä enemmän yrittää, sitä enemmän se pitää mieltä aktiivisena. Tämän takia useimmat nykyiset meditaatio­menetelmät, jotka vaativat keskittymistä, tuottavat vain vaatimattomia tuloksia.

Transsendenttisen Meditaation tekniikka opitaan henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ammattimaisesti koulutettu opettaja pystyy ohjaamaan kenet tahansa täysin luonnollisella tavalla kokemaan transsendenssia.

Jos tämän kokemuksen on saavuttanut kerran, mieli muistaa sen, ja tästä eteenpäin pystyy palaamaan siihen spontaanisti, täysin luonnollisella ja vaivattomalla tavalla, kunhan käyttää oikeaa tekniikkaa. Tämä tekniikka opetetaan askel askeleelta, neljän tapaamisen aikana. Tätä peruskurssia seuraa pitkä seurantatapaamisten ohjelma, jolla varmistetaan oikean harjoituksen jatkuminen.

Onko sinulla pari tuntia aikaa kuulla, miten kaikki voi muuttua?

Näiden linkkien kautta voit löytää lisää tietoa siitä, mitä TM on ja miten se toimii ja miten voit oppia TM:n. Ensimmäinen askel kohti TM:n oppimista on osallistua ilmaiselle esittelyluennolle. (Ks. luentojen ajat ja paikat.) Esittelyluennolla kuulet yksityiskohtaisemmin, miten TM-tekniikka toimii ja mitä voit odottaa siltä. Luennon jälkeen voit ilmoittautua kurssille.

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki


Opi Transsendenttinen Meditaatio: Seinäjoki

Vapaudentie, 60100 Seinäjoki Napsauta tästä nähdäksesi kartan

ILMAINEN TM-ESITTELYLUENTO

Luennot ovat maksuttomia, mutta paikkojen määrä on rajoitettu. Ilmoittaudu alla.

Päivämäärä ja aika
Aika
to 18 heinä 2024, 19:00 on Zoom
19:00
Varaa paikkasi tässä Varaa ×
su 21 heinä 2024, 19:00 on Zoom
19:00
Varaa paikkasi tässä Varaa ×
ke 24 heinä 2024, 19:00 on Zoom
19:00
Varaa paikkasi tässä Varaa ×
Jos et löytänyt itsellesi sopivaa luentoaikaa, voimme lähettää sinulle ilmoituksen tulevista TM-esittelyluennoista.
Tilaa ilmoitus Tilaa ilmoitus ×

Seinäjoki TM-keskus

Vapaudentie, 60100 Seinäjoki

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Esittelyluentoja muualla Suomessa

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map