Lisääntynyt älykkyys yläasteen oppilailla

Yläasteen oppilailla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin lisääntynyttä älykkyyttä 14 viikon jälkeen, verrattuna kontrolliryhmän oppilaisiin. (p<0,001)Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978