Korrelaatio TM-harjoituksen keston, opintomenestyksen ja älykkyysosamäärän välillä


Transsendenttisen Meditaation harjoituksen kestolla oli merkittävä korrelaatio opintomenestyksen (r=0,52, p<0,001) ja älykkyysosamäärän kanssa (r=0,59, p<0,01) opiskelijoilla korkeakoulussa, jossa Transsendenttista Meditaatiota harjoitettiin osana opetusohjelmaa.LähdeAbstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago