Parantuneet tulokset opiskelijoilla

E48-Academic-AchievementLukio-opiskelijat, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation ja harjoittivat sitä kahdesti päivässä osana koulupäiväänsä, saivat merkitsevästi parempia koetuloksia matematiikassa (p<.001) ja englannin kielessä (p<.005) kolmen kuukauden harjoituksen jälkeen, verrokkeihin nähden.LähdeEducation 131: 556–564, 2011

Paremmat koetulokset opiskelijoilla

E1-Academic-Skills-1Toisen asteen opiskelijat, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, saivat yhden lukuvuoden kuluessa merkitsevästi parempia tuloksia kansallisista standardikokeista, joilla mitataan perustaitoja. (lukeminen p<.01, matematiikka p<.001)LähdeEducation 107: 49–54, 1986

Parantuneet opintosuoritukset yliopistossa

Yliopisto-opiskelijat, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, saivat keskimäärin merkitsevästi parempia koetuloksia (Grade Point Average) seuraavien kolmen koejakson aikana, verrokkiopiskelijoihin nähden. (p=.0003)LähdeScientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 396–399, 1977

Korrelaatio TM-harjoituksen keston, opintomenestyksen ja älykkyysosamäärän välillä


Transsendenttisen Meditaation harjoituksen kestolla oli merkittävä korrelaatio opintomenestyksen (r=0,52, p<0,001) ja älykkyysosamäärän kanssa (r=0,59, p<0,01) opiskelijoilla korkeakoulussa, jossa Transsendenttista Meditaatiota harjoitettiin osana opetusohjelmaa.LähdeAbstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

Parantunut opintomenestys jatko-opiskelijoilla

Jatkotutkintoa suorittavat insinööriopiskelijat, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, menestyivät paremmin standardikokeissaan puolen vuoden jälkeen, verrattuna samasta opinto-ohjelmasta satunnaisesti valittuihin verrokkeihin.LähdeBritish Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985

Parantunut suorituskyky ADHD-koululaisilla aivojen ohjaustoiminnoissa

Koululaisilla joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, havaittiin parantunutta suorituskykyä aivojen ohjaustoiminnoissa kolmen kuukauden jälkeen, mitattuna lisääntyneenä kykynä kohdistaa huomio, lisääntyneenä tarkkuutena, kasvaneena luokittelukykynä ja lisääntyneenä joustavuutena kategorioiden vaihtelun suhteen.Ref.Current Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Vähentynyt uneliaisuus opiskelijoilla

E38-Decreased-SleepinessYliopisto-opiskelijat, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, raportoivat 10 viikon TM-harjoituksen jälkeen huomattavasti vähemmän uneliaisuutta päivän aikana verrattuna opiskelijoihin, jotka valittiin satunnaisesti aloittamaan myöhemmin (p<.001). Opiskelijoilla, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, havaittiin myös vahvempaa aivotoiminnan yhdistyneisyyttä ja he sopeutuivat stressiä aiheuttaviin ärsykkeisiin nopeammin kuin verrokit.LähdeInternational Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

More appreciation for academic activities

E34-GreaterIntellOrientPersons that participated in an advanced, one-month course, which included the TM technique, developed a greater appreciation for reflective and academic activities in comparison to the norms.Ref.Western Psychologist 4: 104–111, 1974

Improved mathematical skills

E9-Faster-Solution-ArithmAfter only 40 days of practice of the Transcendental Meditation technique, students were able to solve mathematical problems faster in comparison to randomly assigned controls, who just sat with their eyes closed twice a day.Ref.Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977

Increased efficiency in learning

E43-IncrEfficiencyLearningTMSPStudents who were taught the TM-Sidhi Programme showed increased efficiency in learning after one year, as measured by a computer task involving the learning of concepts. Greater efficiency in learning means that  participants were better able to use each attempt to learn a task in order to find additional information about the solution sought.Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981

Efficient learning of new concepts

E26-Improved-Concept-LngUniversity students that were taught the TM Sidhi programme improved significantly on an index of the efficiency of the learning of a concept in comparison to a matched control group of students of the same university.Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981

Lisääntynyt luovuus yläasteen oppilailla

E3-Increased-CreativityYläasteen oppilailla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, näkyi lisääntynyttä luovuutta 14 viikon jälkeen, verrattuna kontrolliryhmän oppilaisiin. (p<0,001)Ref.Dissertation Abstracts International 38 (7): 3372B-3373B, 1978

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki