Parantuneet tulokset opiskelijoilla

E48-Academic-AchievementLukio-opiskelijat, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation ja harjoittivat sitä kahdesti päivässä osana koulupäiväänsä, saivat merkitsevästi parempia koetuloksia matematiikassa (p<.001) ja englannin kielessä (p<.005) kolmen kuukauden harjoituksen jälkeen, verrokkeihin nähden.LähdeEducation 131: 556–564, 2011