Parantunut suorituskyky ADHD-koululaisilla aivojen ohjaustoiminnoissa

Koululaisilla joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, havaittiin parantunutta suorituskykyä aivojen ohjaustoiminnoissa kolmen kuukauden jälkeen, mitattuna lisääntyneenä kykynä kohdistaa huomio, lisääntyneenä tarkkuutena, kasvaneena luokittelukykynä ja lisääntyneenä joustavuutena kategorioiden vaihtelun suhteen.Ref.Current Issues in Education 10(2), 2008. [Online]