Parantuneet opintosuoritukset yliopistossa

Yliopisto-opiskelijat, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, saivat keskimäärin merkitsevästi parempia koetuloksia (Grade Point Average) seuraavien kolmen koejakson aikana, verrokkiopiskelijoihin nähden. (p=.0003)LähdeScientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 396–399, 1977