Nopeampi luovuuden kehittyminen opiskelijoilla

Taiwanissa 362 yläasteen oppilasta jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään, TM-ryhmään ja kolmeen kontrolliryhmään. Kolme kontrolliryhmää olivat: 1) lepäämisryhmä, 2) ryhmä joka harjoitti keskittymismeditaatioharjoitusta, ja 3) ryhmä joka jätettiin ilman erityishuomiota. 6-12 kuukauden kuluttua TM-ryhmällä näkyi merkitsevää parantumista älyllisten kykyjen viidellä eri mitta-asteikolla, mukaan lukien mitta-asteikko “koko aivojen luovuus”, verrattuna kolmeen kontrolliryhmään. Ero kehityksessä oli niin merkitsevä ja niin säännönmukainen että sattuman todennäköisyys oli p=0,0000000008. (mikä on p-arvo?) TM-oppilailla näkyi myös merkitsevää stressioireiden vähentymistä.LähdeIntelligence 29: 419–440, 2001

Lisääntynyt itsensä toteuttaminen ja persoonallisuuden kehitys

Yliopisto-opiskelijat jotka oppivat TM-sidhiohjelman, verrattuna kontrolliryhmään opiskelijoita toisesta yliopistosta, edistyivät merkitsevästi kolmella persoonallisuuden kehittymisen ja mielenterveyden mitta-asteikolla — lisääntynyt luovuus, lisääntynyt itsenäisyys ja lisääntynyt sisäistetty henkisyys. TM-sidhiohjelman osanottajat edistyivät myös merkitsevästi yleisen hyvinvoinnin mitta-asteikolla ja psykologisen eheyden mitta-asteikolla, verrattuna kontrolliryhmän opiskelijoihin.Lähde Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Lisääntynyt luovuus aikuisilla

Aikuisilla, joille opetettiin Maharishin Transsendenttisen Meditaation tekniikka, näkyi lisääntynyttä luovuutta viiden kuukauden jälkeen, verrattuna kontrolliryhmään, mitattuna korkeammanasteisena kuvien omintakeisuutena (p=0,005). Heillä näkyi lisääntynyttä luovuutta myös korkeammanasteisena kuvien joustavuutena ja suullisissa vastauksissa (ei kuvassa).Ref.The Journal of Creative Behavior 13: 169–180, 1979

Lisääntynyt luovuus yläasteen oppilailla

E3-Increased-CreativityYläasteen oppilailla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, näkyi lisääntynyttä luovuutta 14 viikon jälkeen, verrattuna kontrolliryhmän oppilaisiin. (p<0,001)Ref.Dissertation Abstracts International 38 (7): 3372B-3373B, 1978

Lisääntynyt luovuus

Opiskelijoilla, jotka oppivat TM-sidhiohjelman, nähtiin yhdeksän kuukauden jakson aikana lisääntynyttä luovuutta. Luovuus, joka määriteltiin omintakeisuutena, spontaanisuutena ja kasvuna, mitattiin yhtenä osa-alueena monien joukossa avoimessa, riippumattomien haastattelijoiden luokittelemassa haastattelussa, joka oli suunniteltu keräämään haastateltavan elämässä arvostamia kokemuksia.Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Suhde TM-sidhiohjelman harjoituksen keston ja lisääntyneen luovuuden välillä

TM-sidhiohjelman harjoituksen keston (kuukausina opetuksen saamisesta) todettiin korreloivan merkitsevästi sekä korkeamman älykkyyden että korkeamman luovuuden kanssa, myös ottaen huomioon iän, sukupuolen, koulutuksen, motivaation ja aiemman Transsendenttisen Meditaation harjoituksen keston.Ref.The Journal of Creative Behavior 19: 270–275, 1985

Korrelaatio TM-harjoituksen keston ja paremman aivojen toiminnan välillä

147 TM- ja TM-sidhiharjoittajalla (meditaatiokokemus keskimäärin 9 vuotta), löydettiin merkitsevä korrelaatio TM harjoituksen keston ja korkeampien mittaustuloksien välillä mittauksissa: näkömuisti, ei-verbaali älykkyys, luovuus, riippumattomuus ulkoisista häiriötekijöistä, vastausaika, havaintoaika ja reaktioaika. Mitä kauemmin TM- ja TM-sidhitekniikkaa oli harjoitettu, sitä korkeammat mittaustulokset, mikä viittaa siihen että Transsendenttisella Meditaatiolla on myönteinen vaikutus kaikkiin näihin tekijöihin.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol 3, 257, pp 1954-1966

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki