Lisääntynyt luovuus aikuisilla

Aikuisilla, joille opetettiin Maharishin Transsendenttisen Meditaation tekniikka, näkyi lisääntynyttä luovuutta viiden kuukauden jälkeen, verrattuna kontrolliryhmään, mitattuna korkeammanasteisena kuvien omintakeisuutena (p=0,005). Heillä näkyi lisääntynyttä luovuutta myös korkeammanasteisena kuvien joustavuutena ja suullisissa vastauksissa (ei kuvassa).Ref.The Journal of Creative Behavior 13: 169–180, 1979