Lisääntynyt luovuus

Opiskelijoilla, jotka oppivat TM-sidhiohjelman, nähtiin yhdeksän kuukauden jakson aikana lisääntynyttä luovuutta. Luovuus, joka määriteltiin omintakeisuutena, spontaanisuutena ja kasvuna, mitattiin yhtenä osa-alueena monien joukossa avoimessa, riippumattomien haastattelijoiden luokittelemassa haastattelussa, joka oli suunniteltu keräämään haastateltavan elämässä arvostamia kokemuksia.Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987