Suhde TM-sidhiohjelman harjoituksen keston ja lisääntyneen luovuuden välillä

TM-sidhiohjelman harjoituksen keston (kuukausina opetuksen saamisesta) todettiin korreloivan merkitsevästi sekä korkeamman älykkyyden että korkeamman luovuuden kanssa, myös ottaen huomioon iän, sukupuolen, koulutuksen, motivaation ja aiemman Transsendenttisen Meditaation harjoituksen keston.Ref.The Journal of Creative Behavior 19: 270–275, 1985