Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) oireiden väheneminen

Satunnaistettu pilottitutkimus tutki Transsendenttisen Meditaation (TM) vaikutusta tehtävistä suoriutumiseen ja aivojen toimintaan 18 ADHD-koululaisella, iältään 11-14 vuotta. Koululaiset esitestattiin, jaettiin satunnaisesti TM-ryhmään tai viivästetyn alun kontrolliryhmään, ja jälkitestattiin 3 ja 6 kuukauden jälkeen. Viivästetyn alun ryhmässä koululaiset oppivat TM:n 3 kuukauden jälkitestin jälkeen. Kolmen kuukauden TM-harjoitus sai aikaan merkittävää vähennystä theta/beta-suhteessa, lisääntynyttä theta-koherenssia, trendinomaisesti lisääntyvää alpha- ja beta1-koherenssia, ja lisääntynyttä suorituskykyä sanojen löytämistestissä. Viivästetyn alun ryhmässä oli samalla tavalla vähennystä theta/beta-suhteessa ja lisääntynyttä suorituskykyä sanojen löytämisessä jälkitestissä 6 kuukauden jälkeen, heidän harjoitettuaan TM:ää 3 kuukautta. Kaikilla koululaisilla oli myös merkittävää paranemista viiden ADHD-oireen alueella kuuden tutkimuskuukauden aikana, mikä ilmeni vastauksista vanhempien kyselyyn.

Parantunut suorituskyky ADHD-koululaisilla aivojen ohjaustoiminnoissa

Koululaisilla joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, havaittiin parantunutta suorituskykyä aivojen ohjaustoiminnoissa kolmen kuukauden jälkeen, mitattuna lisääntyneenä kykynä kohdistaa huomio, lisääntyneenä tarkkuutena, kasvaneena luokittelukykynä ja lisääntyneenä joustavuutena kategorioiden vaihtelun suhteen.Ref.Current Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Parantunut opettajien arvioima käytös ohjaustoiminnoissa ADHD-koululaisilla

Koululaiset joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, saivat opettajilta arviot käytöksestä kolmen kuukauden kuluttua. Parannuksia näkyi useilla ohjaustoimintojen alueilla, mikä kertoi kasvaneista kognitiivisista kyvyistä ja itsehallinnasta.Ref.Current Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Vähentynyt stressi, ahdistus ja ADHD-oireet

Koululaisilla joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, havaittiin kolmen kuukauden jälkeen vähentynyttä stressiä, ahdistusta ja ADHD-oireita, niin opettajien kuin oppilaiden itsensä arvioimana. Kuvaajalla esitetty p-arvo näyttää parannusta monen muuttujan testissä johon sisältyvät seuraavat osa-alueet: ahdistuneisuus/masentuneisuus, sisäänpäin kääntyneisyys/masentuneisuus, tunne-elämän ongelmat, ahdistuneisuusongelmat, huomiokyvyn ongelmat, ADHD-ongelmat, ja kaikki ongelmat yhteensä; pylväät kuvaajassa näyttävät muutoksen kaikkien ongelmien osalta.LähdeCurrent Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki