Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) oireiden väheneminen

Satunnaistettu pilottitutkimus tutki Transsendenttisen Meditaation (TM) vaikutusta tehtävistä suoriutumiseen ja aivojen toimintaan 18 ADHD-koululaisella, iältään 11-14 vuotta. Koululaiset esitestattiin, jaettiin satunnaisesti TM-ryhmään tai viivästetyn alun kontrolliryhmään, ja jälkitestattiin 3 ja 6 kuukauden jälkeen. Viivästetyn alun ryhmässä koululaiset oppivat TM:n 3 kuukauden jälkitestin jälkeen. Kolmen kuukauden TM-harjoitus sai aikaan merkittävää vähennystä theta/beta-suhteessa, lisääntynyttä theta-koherenssia, trendinomaisesti lisääntyvää alpha- ja beta1-koherenssia, ja lisääntynyttä suorituskykyä sanojen löytämistestissä. Viivästetyn alun ryhmässä oli samalla tavalla vähennystä theta/beta-suhteessa ja lisääntynyttä suorituskykyä sanojen löytämisessä jälkitestissä 6 kuukauden jälkeen, heidän harjoitettuaan TM:ää 3 kuukautta. Kaikilla koululaisilla oli myös merkittävää paranemista viiden ADHD-oireen alueella kuuden tutkimuskuukauden aikana, mikä ilmeni vastauksista vanhempien kyselyyn.