Parantunut opettajien arvioima käytös ohjaustoiminnoissa ADHD-koululaisilla

Koululaiset joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, saivat opettajilta arviot käytöksestä kolmen kuukauden kuluttua. Parannuksia näkyi useilla ohjaustoimintojen alueilla, mikä kertoi kasvaneista kognitiivisista kyvyistä ja itsehallinnasta.Ref.Current Issues in Education 10(2), 2008. [Online]