Increased Self-Regard in Juvenile Offenders

R6-Incr-Self-Regard-v1Young people referred to juvenile court for a legal offense showed a significant increase in self-regard after learning the Transcendental Meditation Programme.Ref.Dissertation Abstracts International 34(8): 4732A, 1974

Lisääntynyt itseluottamus

Toisen asteen oppilaat, joilla oli oppimisvaikeuksia ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, osoittivat kasvanutta itsearvostusta suhteessa verrokkioppilaisiin, jotka osallistuivat ohjattuun ryhmään.LähdeDissertation Abstracts International 38(6): 3351A, 1977

Lisääntynyt itsenäisyys

Opiskelijat, jotka oppivat TM-sidhiohjelman, saivat 9 kuukauden jälkeen parempia tuloksia itsenäisyydessä. Itsenäisyys, johon sisältyy itsearvioitu itseriittoisuus, itseluottamus, vapaus, riippumattomuus ja tilanteiden hallinta, mitattiin yhtenä osa-alueena avoimessa haastattelussa, jonka riippumattomat haastattelijat pisteyttivät, ja joka oli suunniteltu tuomaan esiin kokemuksia joita koehenkilö arvostaa elämässä.LähdeModern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki