Lisääntynyt itsenäisyys

Opiskelijat, jotka oppivat TM-sidhiohjelman, saivat 9 kuukauden jälkeen parempia tuloksia itsenäisyydessä. Itsenäisyys, johon sisältyy itsearvioitu itseriittoisuus, itseluottamus, vapaus, riippumattomuus ja tilanteiden hallinta, mitattiin yhtenä osa-alueena avoimessa haastattelussa, jonka riippumattomat haastattelijat pisteyttivät, ja joka oli suunniteltu tuomaan esiin kokemuksia joita koehenkilö arvostaa elämässä.LähdeModern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987