Lisääntynyt itseluottamus

Toisen asteen oppilaat, joilla oli oppimisvaikeuksia ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, osoittivat kasvanutta itsearvostusta suhteessa verrokkioppilaisiin, jotka osallistuivat ohjattuun ryhmään.LähdeDissertation Abstracts International 38(6): 3351A, 1977