Increased Physiological Calmness in Executives and Workers

B14-Incr-Physiol-Calmness-v1A study of executives and workers in the automotive industry found that after three months of regular practice of the Transcendental Meditation Programme, participants showed increased physiological calmness, as assessed both during rest and during task performance, in comparison to controls from the same work sites.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

PTSD cured

R2-Dec-Stress-Disorder-v1Patients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant reduction in symptoms of stress disorder in comparison to those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

Alentunut stressivaste

Yliopisto-opiskelijoilla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin alentunut stressivaste 10 viikon harjoituksen jälkeen. Verrokeilla, jotka valittiin satunnaisesti aloittamaan TM myöhemmin, havaittin kasvanut stressivaste. Alentunut stressivaste mitattiin nopeampana fysiologisena tottumisena stressaavaan ärsykkeeseen (kova ääni). TM-tekniikan oppineilla opiskelijoilla havaittiin myös kasvanutta aivojen yhteentoimivuutta ja vähentynyttä uneliaisuutta verrokkeihin nähden.LähdeInternational Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

Decreased Stress among Managers

B25-Decr-Stress-ManagersA three-month prospective study of managers at a medical equipment company found that those who learned Transcendental Meditation, compared with matched controls, showed a significant reduction on a standardized measure of perceived stress measuring the degree to which situations in one’s life are perceived as overloading, uncontrollable or unpredictable.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Decreased Stress During Task Performance

B15-Dec-Stress-During-TaskA study of executives and workers in the automotive industry found that after three months of regular practice of the Transcendental Meditation Programme, participants showed decreased physiological stress (reduced skin conductance) during performance of a task, in comparison to controls from the same work sites.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Calmer Style of Physiological Functioning: Less Stress in Daily Activity

H3-Calmer-Style-of-PhysiA meta-analysis found that those who practise Maharishi’s Transcendental Meditation Programme, in contrast to controls, show outside of meditation a calmer style of physiological functioning, as indicated by lower levels of respiration rate, heart rate, spontaneous skin resistance responses, and plasma lactate.Ref.American Psychologist 42: 879–881, 1987

Quicker Recovery from Stress

H2-Recovery-from-stressThose who practise the Transcendental Meditation Programme showed more rapid physiological recovery (measured by galvanic skin resistance) from the stress of a loud sound. A series of sounds was presented, and after fewer presentations the sound did not cause a stress response among TM practitioners.Ref.Psychosomatic Medicine 35: 341–349, 1973

Greater Physiological Stability

H1-Greater-Phys-Stabil-v1Those who practice the Transcendental Meditation Programme show more stability of the autonomic nervous system, as indicated by less frequent spontaneous skin resistance fluctuations (greater time between fluctuations).Ref.Psychosomatic Medicine 35: 341–349, 1973

Vähentynyt stressi, ahdistus ja ADHD-oireet

Koululaisilla joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, havaittiin kolmen kuukauden jälkeen vähentynyttä stressiä, ahdistusta ja ADHD-oireita, niin opettajien kuin oppilaiden itsensä arvioimana. Kuvaajalla esitetty p-arvo näyttää parannusta monen muuttujan testissä johon sisältyvät seuraavat osa-alueet: ahdistuneisuus/masentuneisuus, sisäänpäin kääntyneisyys/masentuneisuus, tunne-elämän ongelmat, ahdistuneisuusongelmat, huomiokyvyn ongelmat, ADHD-ongelmat, ja kaikki ongelmat yhteensä; pylväät kuvaajassa näyttävät muutoksen kaikkien ongelmien osalta.LähdeCurrent Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki