Alentunut stressivaste

Yliopisto-opiskelijoilla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin alentunut stressivaste 10 viikon harjoituksen jälkeen. Verrokeilla, jotka valittiin satunnaisesti aloittamaan TM myöhemmin, havaittin kasvanut stressivaste. Alentunut stressivaste mitattiin nopeampana fysiologisena tottumisena stressaavaan ärsykkeeseen (kova ääni). TM-tekniikan oppineilla opiskelijoilla havaittiin myös kasvanutta aivojen yhteentoimivuutta ja vähentynyttä uneliaisuutta verrokkeihin nähden.LähdeInternational Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009