Growth in Self-Actualisation: Transcendental Meditation compared to other meditation techniques

E23-Self-actualizationStatistical meta-analysis of all available research (42 independent studies) indicates that practice of the Transcendental Meditation Programme increased self-actualisation by about three times as much as procedures of contemplation, concentration, or other techniques.Ref.Journal of Social Behavior and Personality 6: 189–248, 1991

Lisääntynyt itsensä toteuttaminen yliopisto-opiskelijoilla

E24-Increased-Self-DevelopYliopisto-opiskelijat, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota ja TM-sidhiohjelmaa, olivat edistyneet merkitsevästi itsen (egon) kehittymisessä, kun heidät testattiin valmistumisen jälkeen, suhteessa verrokkeihin kolmesta muusta yliopistosta, jotka eivät harjoittaneet näitä ohjelmia.LähdeJournal of Social Behavior and Personality 17: 93–121, 2005

Increased Strength of Self-Concept

E22-Incr-Strength-Self-ConcAfter one month of practice of the Transcendental Meditation Programme, individuals developed a more strongly defined sense of self-concept, in comparison to matched controls. They also reported that their ‘actual’ self was closer to their ‘ideal’ self.Ref.British Journal of Psychology 73: 57–68, 1982

Personal development in prison inmates

R18-Incr-Self-Devel-v1Maximum security prison inmates who learned the Transcendental Meditation Programme displayed increased self-development (ego development) in comparison to controls.Ref.Journal of Offender Rehabilitation 36: 127–160, 2003

Lisääntynyt itsensä toteuttaminen ja persoonallisuuden kehitys

Yliopisto-opiskelijat jotka oppivat TM-sidhiohjelman, verrattuna kontrolliryhmään opiskelijoita toisesta yliopistosta, edistyivät merkitsevästi kolmella persoonallisuuden kehittymisen ja mielenterveyden mitta-asteikolla — lisääntynyt luovuus, lisääntynyt itsenäisyys ja lisääntynyt sisäistetty henkisyys. TM-sidhiohjelman osanottajat edistyivät myös merkitsevästi yleisen hyvinvoinnin mitta-asteikolla ja psykologisen eheyden mitta-asteikolla, verrattuna kontrolliryhmän opiskelijoihin.Lähde Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki