Lisääntynyt itsensä toteuttaminen yliopisto-opiskelijoilla

E24-Increased-Self-DevelopYliopisto-opiskelijat, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota ja TM-sidhiohjelmaa, olivat edistyneet merkitsevästi itsen (egon) kehittymisessä, kun heidät testattiin valmistumisen jälkeen, suhteessa verrokkeihin kolmesta muusta yliopistosta, jotka eivät harjoittaneet näitä ohjelmia.LähdeJournal of Social Behavior and Personality 17: 93–121, 2005