Improved personal relationships

Patients in treatment for Post Traumatic Stress Disorders that were taught the Transcendental Meditation technique showed a significant reduction in family problems after three months, as compared to those receiving psychotherapy treatment, that showed no noticeable change after three months.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

Vähentyneet käytöshäiriöt koulussa

Teini-ikäiset lapset, joilla oli korkea normaali systolinen verenpaine, jaettiin satunnaisesti joko oppimaan Transsendenttinen Meditaatio tai osallistumaan verrokkeina terveyskasvatukseen. Neljän kuukauden kuluttua TM:ää harjoittavilla oppilailla havaittiin vähemmän poissaoloja, koulun sääntöjen rikkomista ja päiviä erotettuna koulusta. LähdeHealth and Quality of Life Outcomes 1: 10, 2003

Prison rehabilitation

R13-Dec-Suspicion-PrisonMaximum security prison inmates who learned the Transcendental Meditation Programme were found to have decreased suspicion in comparison to controls.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978

Greater Altruism

E32-Greater-AltruismIndividuals participating in the Transcendental Meditation Programme, in comparison to norms, were found to have a strong concern for the welfare of others.Ref.Western Psychologist 4: 104–111, 1974

Suurempi toisten arvostaminen

Yliopisto-opiskelijat, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota, antoivat merkitsevästi positiivisempia arvioita elämänsä tärkeistä ihmisistä (vanhemmat, puoliso) kuin verrokkiopiskelijat.LähdePerceptual and Motor Skills 64: 1003–1012, 1987

Better Relationships

R16-Dec-Assault-PrisonMaximum security prison inmates who learned the Transcendental Meditation Programme were found to have a decreased tendency to assault in comparison to controls.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978

Improved personal relationships

R15-Dec-Verbal-HostilInmates in a maximum security prison (for serious criminals) that were taught the Transcendental Meditation technique, showed a significant decrease in verbal hostility, as compared to the control group.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978

Improved Social Behaviour in Juvenile Offenders

R8-Impr-Intrepers-BhvrYoung people referred to juvenile court for a legal offense showed a significant improvement in social behaviour, as assessed by parents, after learning the Transcendental Meditation Programme.Ref.Dissertation Abstracts International 34(8): 4732A, 1974

Lisääntynyt suvaitsevaisuus toisen asteen oppilailla

Toisen asteen oppilailla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin 14 viikon jälkeen lisääntynyttä suvaitsevaisuutta, suhteessa verrokkioppilaisiin.LähdeDissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Improved work and personal relationships among employees

B8-Impr-Work-&-PersA study among management and employees in the car industry concluded that after three months of regular practice of the Transcendental Meditation technique, employees had better work and personal relationships, as compared to control persons in the same work places.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Increased satisfaction in professional and personal life

B6-Incr-Satis-Prof_Pers-v1A study among managers and employees in the automotive industry found that employees after three months of regular practice of the Transcendental Meditation Programme had more satisfaction in their personal and professional lives, in comparison to controls in the same work place.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

PTSD

R3-Dec-Family-ProbsPatients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant reduction in family problems in comparison to those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki