Lisääntynyt suvaitsevaisuus toisen asteen oppilailla

Toisen asteen oppilailla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin 14 viikon jälkeen lisääntynyttä suvaitsevaisuutta, suhteessa verrokkioppilaisiin.LähdeDissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978