Better Relationships

R16-Dec-Assault-PrisonMaximum security prison inmates who learned the Transcendental Meditation Programme were found to have a decreased tendency to assault in comparison to controls.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978

Decreased Aggression in Prison Inmates

R14-Dec-Agress-Prison-v1Maximum security prison inmates who learned the Transcendental Meditation Programme were found to have decreased aggression in comparison to controls.Ref.Journal of Offender Rehabilitation 36: 127–160, 2003

Decreased Impulsiveness in Industrial Workers

B20-Decr-Impulsiveness-IndA study at Sumitomo Heavy Industries by the Japanese National Institute of Industrial Health found a decrease in impulsiveness among a group of 427 employees that were taught the Transcendental Meditation Programme, as compared to a group of 308 control persons.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Parantunut opettajien arvioima käytös ohjaustoiminnoissa ADHD-koululaisilla

Koululaiset joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, saivat opettajilta arviot käytöksestä kolmen kuukauden kuluttua. Parannuksia näkyi useilla ohjaustoimintojen alueilla, mikä kertoi kasvaneista kognitiivisista kyvyistä ja itsehallinnasta.Ref.Current Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki