Decreased Anxiety in Traumatic Stress Patients

R1-Decr-Anxiet-TramaPatients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed significantly decreased anxiety in comparison to those receiving psychotherapy.(p<.005)Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

Decreased Anxiety in Industrial Workers

B13-Decr-Anxiety-Ind-wkrsA study conducted at Sumitomo Heavy Industries by the Japanese National Institute of Industrial Health found decreased anxiety in workers who learned the Transcendental Meditation Programme, in comparison to control workers.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Increased Physiological Calmness in Executives and Workers

B14-Incr-Physiol-Calmness-v1A study of executives and workers in the automotive industry found that after three months of regular practice of the Transcendental Meditation Programme, participants showed increased physiological calmness, as assessed both during rest and during task performance, in comparison to controls from the same work sites.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Prison rehabilitation

R12-Dec-Resent-PrisonMaximum security prison inmates who learned the Transcendental Meditation Programme were found to have decreased resentment in comparison to controls.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978

Decreased Anxiety

E18-Decreased-Anxiety-v1A statistical meta-analysis of 146 independent study results found that the Transcendental Meditation Programme is significantly more effective in reducing trait anxiety than procedures of concentration or contemplation, or other techniques.Ref.Journal of Clinical Psychology 45: 957–974, 1989

PTSD

R1-Decr-Anxiet-TramaPatients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed significantly decreased anxiety in comparison to those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

Decreased Trait Anxiety in Prison Inmates

R9-Dec-Trait-AnxietyMaximum security prison inmates who learned the Transcendental Meditation Programme showed a decreased level of trait (general) anxiety in comparison to controls.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978

Decreased Anxiety in Juvenile Offenders

R7-Dec-Anxiety-Level-v1Young people referred to juvenile court for a legal offense showed a significant decrease in anxiety level after learning the Transcendental Meditation Programme.Ref.Dissertation Abstracts International 34(8): 4732A, 1974

Decreased Anxiety in Government Personnel

B29-Decr-Anxiety-Govt-PersEmployees at a high-security government agency who learned the Transcendental Meditation Programme showed decreased anxiety, in comparison to control employees who participated in an educational stress-management programme.Ref.Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Long-Term Decrease of Anxiety in Government Personnel

B30-LT-Decr-Anxiety-GovPersGovernment employees who learned the Transcendental Meditation Programme were measured again after three years, and were found to display a long-lasting decrease in anxiety, in comparison to control employees who had participated in an educational stress-management programme.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997

Decreased Trait Anxiety in Executives and Workers

A study of executives and workers in the automotive industry found that after three months of regular practice of the Transcendental Meditation Programme, participants showed decreased job tension, in comparison to controls from the same work sites.

Reference: Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993.

Vähentynyt stressi, ahdistus ja ADHD-oireet

Koululaisilla joilla oli diagnoosi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) ja jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation tekniikan, havaittiin kolmen kuukauden jälkeen vähentynyttä stressiä, ahdistusta ja ADHD-oireita, niin opettajien kuin oppilaiden itsensä arvioimana. Kuvaajalla esitetty p-arvo näyttää parannusta monen muuttujan testissä johon sisältyvät seuraavat osa-alueet: ahdistuneisuus/masentuneisuus, sisäänpäin kääntyneisyys/masentuneisuus, tunne-elämän ongelmat, ahdistuneisuusongelmat, huomiokyvyn ongelmat, ADHD-ongelmat, ja kaikki ongelmat yhteensä; pylväät kuvaajassa näyttävät muutoksen kaikkien ongelmien osalta.LähdeCurrent Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki