Decrease in hospitalisation

H18B-Decreased-Hospitaliz-v1A study analysed five years of medical insurance details of circa 2000 practitioners of Maharishi’s Transcendental Meditation technique. The study demonstrated a 50 to 70% decrease in hospitalisations, both for medical and surgical procedures, as compared to the average of all other insured. The study had a p-value of p<.0001 what is a p-value? The fact that the decrease is bigger for older patients indicates a healthier ageing process.Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987

Fewer doctor visits

H17B-Decreased-Outpatient-v1A study analysed five years of medical insurance information of around 2000 practitioners of Maharishi’s Transcendental Meditation technique. This showed 50% to 70% fewer doctor visits in comparison to the average of all other insured. The study had a p-value of p<.0001. The fact that the decrease is greater among older patients indicates a healthier aging process.Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987

Healthier behaviour among managers

B24-Incr-HealthPromotBhvr-v1In a company that produces medical equipment, managers that had learned the Transcendental Meditation Programme after three months showed healthier behaviour, as measured by more regular exercise, food and sleeping habits, a reduction in alcohol usage, in comparison to a control group from the same company.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Reduced illness and medical expenditure

H19-Decreased-Illness-&-MedA study on the use of medical services and expenditures showed that those who participated in Maharishi’s vedic health programmes, which includes the practice of the Transcendental Meditation programme, had 70% less hospitalisations (p<.001) and 60% less overall medical expenditure (p<.001) as compared to the norm.Ref.The American Journal of Managed Care  3: 135–144, 1997

Decreased Blood Pressure Among Hypertensives

H37-BP-Meta-AnalysisThis meta-analysis located in the published literature 107 studies on stress reduction and blood pressure, of which 17 studies containing 23 treatment comparisons among 960 subjects met standard criteria for well-designed randomized control trials in which there were multiple studies for each treatment category for hypertensive patients. Among these studies, only the Transcendental Meditation Programme was found to have a statistically significant impact on reducing high blood pressure among hypertensive subjects. (p=.0002).Ref.Current Hypertension Reports 9: 520–528, 2007. voor volledig artikel click hier

Systematic decrease in medical expenses

H33-Decreased-Medical-Exp-v1This study looked at the annual percentage change in inflation-corrected government expenses for medical services among 1418 TM practitioners in Quebec, Canada, over a period of 14 years. These were compared to 1418 controls randomly chosen from individuals in the same age, sex and region. Prior to learning the Transcendental Meditation technique, there was no significant difference in the annual change between the two groups, with a slightly higher increase among the group that would later be taught the technique. After learning the Transcendental Meditation technique, the TM group showed an average annual decrease of 13.8 percent as compared to the controls (p=.0017). After five years their expenses were 50% lower.Ref.American Journal of Health Promotion 14: 284–291, 2000

Decrease in health care costs

H20-Decreased-Hlth-Care-ExpAn earlier Canadian pilot study among 677 people in Quebec that were taught the Transcendental Meditation technique showed that government health care expenditure decreased significantly, as compared to an increasing trend prior to learning the technique.Ref.American Journal of Health Promotion 10: 208–216, 1996

Decreased Systolic Blood Pressure among Cardiac Heart Disease Patients

H35-Reduced-Blood-Pressure-CHDThis randomized controlled clinical trial among individuals with stable cardiac heart disease found that 16 weeks of practice of the Transcendental Meditation Programme, in contrast to participation in a health education programme, led to a significant reduction in systolic blood pressure. Hypertension is one of the components of the ‘metabolic syndrome’, often associated with obesity, insulin resistance, and hyperlipidemia; this syndrome is a risk factor for cardiovascular morbidity and mortality.Ref.Archives of Internal Medicine 166: 1218–1224, 2006

Terveempiä vanhalla iällä

H22-Biochemistry-YouthfuKorkeammat pitoisuudet plasma dehydroepiandrosteroni sulfaattia (DHEA-S) vanhemmalla iällä ovat yhteydessä parempaan terveydentilaan. Tämä yhdiste yleensä vähenee elimistössä suunnilleen 25 ikävuoden jälkeen. Henkilöillä, jotka harjoittivat Maharishin Transsendenttista Meditaatiota, havaittiin korkeampia plasma DHEA-S pitoisuuksia kuin kontrolliryhmällä. Tämä käyrä näyttää keskimääräiset pitoisuudet miespuolisilla, yli 50 vuotta vanhoilla TM harjoittajilla; naispuolisilla TM-harjoittajilla tulokset olivat samankaltaisia.Ref.Journal of Behavioral Medicine  15: 327–341, 1992

Improved general health among managers and factory workers

H7-Improved-Health-Executi-v1Managers and other employees in two locations of a car business showed improved health after three months of regular practice of Maharishi’s Transcendental Meditation technique, as measured through self-reports of physical and mental health, as well as measurements of the seriousness and frequency of health complaints, as compared to control groups in the same work places.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Improved health among Japanese factory workers

H6-Decreased-Phys-Com-SuThis research, carried out by the Japanese National Institute of Industrial Health showed that 427 employees of Sumitomo Heavy Industries that were taught Maharishi’s Transcendental Meditation technique had less physical complaints after five months of practice, as compared to control employees of the same company.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Improved general health among university students

University students in Cambodia that started practicing Maharishi’s Transcendental Meditation technique showed improved general health (composed of physical, mental and social factors) after three months, as compared to control groups of students from two other universities that were not taught the TM technique.Ref.Journal of Instructional Psychology  22: 308–319, 1995

Decreased Use of Prescribed Drugs

H13-Decreased-Presc.-DrugsA study among 263 American practitioners of the Transcendental Meditation technique showed significantly decreased use of prescribed drugs, (p<.001), including sedatives (p<.001), and painkillers (p<.01) in comparison to matched controls.Ref.The International Journal of the Addictions 12: 729–754, 1977

Improved health among managers

B26-Decr-PhysSymptomsMgersManagers that were taught the Transcendental Meditation technique showed a significant decrease on the standardised measure for stress-related somatic symptoms, such as chest pains and headaches, as compared to matched controls, during a three month study.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki