Terveempiä vanhalla iällä

H22-Biochemistry-YouthfuKorkeammat pitoisuudet plasma dehydroepiandrosteroni sulfaattia (DHEA-S) vanhemmalla iällä ovat yhteydessä parempaan terveydentilaan. Tämä yhdiste yleensä vähenee elimistössä suunnilleen 25 ikävuoden jälkeen. Henkilöillä, jotka harjoittivat Maharishin Transsendenttista Meditaatiota, havaittiin korkeampia plasma DHEA-S pitoisuuksia kuin kontrolliryhmällä. Tämä käyrä näyttää keskimääräiset pitoisuudet miespuolisilla, yli 50 vuotta vanhoilla TM harjoittajilla; naispuolisilla TM-harjoittajilla tulokset olivat samankaltaisia.Ref.Journal of Behavioral Medicine  15: 327–341, 1992