Sydänpotilaat elävät kauemmin

H40-Decreased-Mortality-Rate-v1Tämä Yhdysvaltain Kansallisen Terveysinstituutin (American National Institute of Health) kanssa yhteistyössä tehty tutkimus seurasi kuolleisuutta 19 vuoden aikana aikuisilla, joilla oli korkea verenpaine, ja joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, tai jotka ottivat osaa kontrolliryhmälle suunniteltuihin interventioihin. Tutkimuksessa havaittiin 23% vähennys kuolleisuudessa kaikkiin kuolinsyihin ja 30% vähennys kuolleisuudessa sydäntauteihin TM ryhmässä, verrattuna kontrolliryhmään.Ref.American Journal of Cardiology 95: 1060–1064, 2005

Vanhat ihmiset elävät kauemmin

H24-Longevity-elderly-follTässä seurantatutkimuksessa joukko vanhoja ihmisiä (keskimääräinen ikä 80,7 vuotta) jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään. Yhdelle ryhmälle opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, kolme kontrolliryhmää olivat Mindfulness-meditaatio, toinen meditaatiotekniikka, ei meditaatioharjoitusta. Tutkimuksessa havaittiin että ne vanhat ihmiset, joille opetettiin Transsendenttinen Meditaatio, elivät merkitsevästi kauemmin kuin ihmiset muissa kolmessa ryhmässä.Ref.Circulation 93: 629 (Abstract), 1996

Terveempiä vanhalla iällä

H22-Biochemistry-YouthfuKorkeammat pitoisuudet plasma dehydroepiandrosteroni sulfaattia (DHEA-S) vanhemmalla iällä ovat yhteydessä parempaan terveydentilaan. Tämä yhdiste yleensä vähenee elimistössä suunnilleen 25 ikävuoden jälkeen. Henkilöillä, jotka harjoittivat Maharishin Transsendenttista Meditaatiota, havaittiin korkeampia plasma DHEA-S pitoisuuksia kuin kontrolliryhmällä. Tämä käyrä näyttää keskimääräiset pitoisuudet miespuolisilla, yli 50 vuotta vanhoilla TM harjoittajilla; naispuolisilla TM-harjoittajilla tulokset olivat samankaltaisia.Ref.Journal of Behavioral Medicine  15: 327–341, 1992

Tehokkaampi aivojen toiminta vanhoilla ihmisillä

H21-More-Effective-info-pro-v1Vanhoilla ihmisillä, jotka harjoittivat TM tekniikkaa, havaittiin nopeampi aivojen vaste näköärsykkeisiin (lyhyempi P300 vasteen latenssi) verrattuna samanikäisten ihmisten kontrolliryhmään. Tämän tyyppinen aivojen vaste tavallisesti hidastuu iän myötä, ja näin tämä havainto tuo esille ikääntymisprosessin peruuntumisen, joka tapahtuu säännöllisen TM ohjelman harjoittamisen kautta.Ref.Psychophysiology 26: S29 (Abstract), 1989

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki