Growth in Field Independence among Taiwanese students

E6-Holistic-Improv-Intellectual-Perf362 Taiwanese school children were randomly divided into 4 groups, one TM group and three control groups: a group in which students were allowed a nap, a group in which students were given no special attention, and a group that practiced contemplation meditation. After 6 to twelve months the TM group showed very significant improvement on 5 different scales of intellectual capability, including Field Independence, in comparison to the 3 control groups. The difference in growth with the control groups was so great and so consistent that the probability of chance was 1 in 25 million, p=.00000004. (what is a p-value?) The TM students also showed significantly reduced stress symptoms.Ref.Intelligence 29: 419–440, 2001

Field Independence

E10-Incr-Field-IndepenIndividuals randomly assigned to learn Maharishi’s Transcendental Meditation Programme displayed a significant increase after three months, in comparison to controls, on measures of field independence, indicating broader comprehension with increasing ability to focus.Ref.Perceptual and Motor Skills 39: 1031–1034, 1974

Korrelaatio TM-harjoituksen keston ja paremman aivojen toiminnan välillä

147 TM- ja TM-sidhiharjoittajalla (meditaatiokokemus keskimäärin 9 vuotta), löydettiin merkitsevä korrelaatio TM harjoituksen keston ja korkeampien mittaustuloksien välillä mittauksissa: näkömuisti, ei-verbaali älykkyys, luovuus, riippumattomuus ulkoisista häiriötekijöistä, vastausaika, havaintoaika ja reaktioaika. Mitä kauemmin TM- ja TM-sidhitekniikkaa oli harjoitettu, sitä korkeammat mittaustulokset, mikä viittaa siihen että Transsendenttisella Meditaatiolla on myönteinen vaikutus kaikkiin näihin tekijöihin.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol 3, 257, pp 1954-1966

Parantunut detaljien huomiointikyky sotilasakatemian kadeteilla

Sotilasakatemian kadeteilla, joille opetettiin Transsendenttisen Meditaation tekniikka, näkyi parantunut suorituskyky nopeustestissä, jossa mitattiin heidän kykyään löytää määrätty ärsyke suuren ärsykemäärän joukosta.Ref.‘Project for introduction of a programme for prevention of stress—Transcendental Meditation’. Centre for Personnel Studies, Department of Teaching and Research, Ministry of the Army, Brazil

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki