Study 4: Decrease in number of car accidents and suicides in 1% cities

This study compared 24 cities where 1% of the population had learned the Transcendental Meditation technique, and compared these to control cities chosen by an independent researcher based on their similar demographic variables (number of citizens, number of students, average income, average level of education, etc.). In these 24 studies an earlier study had already noticed a decrease in crime rates, but considering that the prediction was that all negative trends in society would reduce as soon as 1% of the population would start practicing the TM technique, further research was carried out on two other trends, the number of suicides and the number of car accidents. The statistics for both were requested from the relevant government departments and compared over a period of 10 years and 5 years before 1% of the population in the 24 cities had learned the TM technique (in 1972) and 5 years later.

The statistics showed that the trends for 1972 were the same in both the control and 1% cities. During the subsequent 5 years, the control cities followed the same trend of ever increasing numbers, but in the 1% cities the number of car accidents and suicides decreased significantly (p<.001 voor beide).Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected papers. vol. 4, 317, pp 2479-2486

Nopeampi reaktioaika

Yliopisto-opiskelijoilla, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota ja TM-sidhiohjelmaa, havaittiin merkitsevää valintareaktioaikojen parantumista verrokkiopiskelijoihin nähden. (p<.0001)LähdePersonality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991

Tehokkaampi aivojen toiminta vanhoilla ihmisillä

H21-More-Effective-info-pro-v1Vanhoilla ihmisillä, jotka harjoittivat TM tekniikkaa, havaittiin nopeampi aivojen vaste näköärsykkeisiin (lyhyempi P300 vasteen latenssi) verrattuna samanikäisten ihmisten kontrolliryhmään. Tämän tyyppinen aivojen vaste tavallisesti hidastuu iän myötä, ja näin tämä havainto tuo esille ikääntymisprosessin peruuntumisen, joka tapahtuu säännöllisen TM ohjelman harjoittamisen kautta.Ref.Psychophysiology 26: S29 (Abstract), 1989

Korrelaatio TM-harjoituksen keston ja paremman aivojen toiminnan välillä

147 TM- ja TM-sidhiharjoittajalla (meditaatiokokemus keskimäärin 9 vuotta), löydettiin merkitsevä korrelaatio TM harjoituksen keston ja korkeampien mittaustuloksien välillä mittauksissa: näkömuisti, ei-verbaali älykkyys, luovuus, riippumattomuus ulkoisista häiriötekijöistä, vastausaika, havaintoaika ja reaktioaika. Mitä kauemmin TM- ja TM-sidhitekniikkaa oli harjoitettu, sitä korkeammat mittaustulokset, mikä viittaa siihen että Transsendenttisella Meditaatiolla on myönteinen vaikutus kaikkiin näihin tekijöihin.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol 3, 257, pp 1954-1966

Parantunut detaljien huomiointikyky sotilasakatemian kadeteilla

Sotilasakatemian kadeteilla, joille opetettiin Transsendenttisen Meditaation tekniikka, näkyi parantunut suorituskyky nopeustestissä, jossa mitattiin heidän kykyään löytää määrätty ärsyke suuren ärsykemäärän joukosta.Ref.‘Project for introduction of a programme for prevention of stress—Transcendental Meditation’. Centre for Personnel Studies, Department of Teaching and Research, Ministry of the Army, Brazil

Mitä tiedotusvälineet kertovat TM:stä

Mitä ihmiset kertovat

Päivittäinen TM-meditaation harrasta­minen 30 vuoden aikana on tullut yhtä luonnolliseksi kuin syöminen tai nukkuminen. Aika meditaatiolle löytyy itsestään, myös matkoilla. Olo on aina onnellinen ja rau­hallinen TM:n harjoittamisen jälkeen. TM:n ansiosta lisääntynyt intuitio, luovuus ja sisäinen rauha helpottavat työssäni päätöksentekoa ja ris­kien arviointia. Ongelmat ratkeavat useimmiten kuin itsestään meditaation jälkeen. Joskus tuntuu, että jopa hyvä onnikin on lisääntynyt. Jos joku ei halua kantaa töitään mukana kotiin, niin TM on kätevä tapa todella päättää työpäivä.

DI Timo Lahtinen on Uretek Worldwide Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja pääosakas.


Ajatushorisontin laajeneminen. Syvä rentoutuminen ja itsensä hyväksyminen. Positiivinen kiinnittyminen johonkin vaikeasti määriteltävään.

Ville Malja, Helsinki


Koen että keskittymiskyky, luovuus ja ajatusten koherenttius on noussut minulla uudelle tasolle ja olen nauttinut tästä valtavasti. Koen myös että löydän itsestäni (ja universumista :)) enemmän kiehtovia asioita joka päivä ja ymmärrän niitä paremmin – ja rikon itse kehittämiäni rajoja jotka eivät ole hyväksi luovuudelle – tai ylipäätään elämälle.

Jori Sjöroos, Turku


Jos ajatukset pyörivät, tunnen rauhaa. Vaikka ajattelua on meditaatiossakin, niin jokin aina muuttuu. Jostakin päästää irti, mikä vaivaa. Siksi se toimii ja purkaa stressiä aina pala kerrallaan.

Hannele Kirjavainen, Helsinki


Maailman paras työkalu elämässä. Auttanut elämässä kaikissa tilanteissa. Mm. ahdistuksessa, paniikkihäiriöissä, ihmissuhteissa, rakkaudessa ylipäätään, itsensä tutkimisessa yms monessa muussa.

Johanna Hauta-aho, Helsinki