Lisääntynyt itsearvostus toisen asteen oppilailla

Toisen asteen oppilaat, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, osoittivat kasvanutta itsearvostusta 14 viikon jälkeen, suhteessa verrokkioppilaisiin.LähdeDissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978