Lisääntynyt energisyys opiskelijoilla

Toisen asteen opiskelijoilla, jotka oppivat Transsendenttisen Meditaation, havaittiin lisääntynyttä energisyyttä 14 viikon jälkeen, verrokkiopiskelijoihin nähden.LähdeDissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978