Eivätkö tulokset perustu tekniikan onnistuneeseen harjoittamiseen?