Jälleen uusi tutkimus, joka osoittaa TM-tekniikan olevan hyväksi sydänterveydelle

TM-harjoitus tehostaa veren virtausta sydämeen
Äskettäin julkaistu tutkimus Journal of Nuclear Cardiology -julkaisussa paljastaa, että sydänkohtauksesta kuntoutuville annettava sydänkuntoutus (cardiac rehabilitation) tehostuu selvästi, kun siihen liitetään tehokas meditaatioharjoitus.

Tutkimuksessa jaettiin sydänkohtauksesta toipuvat koehenkilöt satunnaisesti neljään eri ryhmään: yksi ryhmistä sai ns. tavallista hoitoa, toinen sydänkuntoutusta (joka sisältää fyysistä harjoittelua, elintapaohjeita ja ruokavaliosuosituksia), kolmas ryhmä oppi TM-tekniikan ja neljäs ryhmä sai sekä sydänkuntoutusta että oppi TM-tekniikan.  

Eri interventioiden vaikutuksia sydänterveyteen mitattiin tutkimuksessa PET-laitteella*. Tulokset kertovat, että ryhmistä parhaiten suoriutui se, jossa käytettiin TM-tekniikkaa sekä sydänkuntoutusta, kakkosena oli ryhmä, joka käytti vain TM-tekniikkaa. TM-ryhmässä veren virtaus sydämeen parani 12 prosenttia ja ryhmässä joka käytti sekä TM-tekniikkaa että sydänkuntoutusta parannus oli yli 20 prosenttia. (Yhteenveto tuloksista)

Aiemmissa tutkimuksissa Transsendenttisen Meditaation on todettu vähentävän sydän- ja verisuonisairauksiin liittyviä riskitekijöitä, kuten verenpainetta, verisuonten kalkkeutumista ja insuliiniresistenssiä.

*Positroniemissiotomografia eli PET-kuvaus on isotooppilääketieteen alaan kuuluva kuvantamismenetelmä. Ym. tutkimus oli menetelmää soveltava pilottitutkimus.