ILMAINEN TM-ESITTELYLUENTO

Seinäjoki ke 22 touko 2024 klo 19:00 ja to 30 touko 2024 klo 19:00

Valitse toinen paikkakunta

Miten näin yksinkertainen tekniikka voi tuottaa niin monia hyötyjä?

Tällä sivulla kerromme mitä transsendenssi tarkasti ottaen on, miksi se on paljon syvempää kuin tavallinen rentoutuminen joka yleensä liitetään meditaatioon, ja miksi se auttaa niin tehokkaasti masennukseen, kuten joidenkin maailman arvostetuimpien tutkimuslaitosten saamat tulokset kertovat.

Transsendenssi = paljon enemmän kuin rentoutumista

Meditaatio on yhä suositumpi keino stressinhallintaan, mutta todellinen trans­sendenssin kokemus vaikuttaa paljon syvällisemmin kuin pelkkä rentoutuminen. Muinaiset kirjoitukset maailman vanhimmasta tietoperinteestä kertovat, että transsendenssi on täysin luonnollinen tietoisuuden tila, jossa mieli on täysin hiljainen mutta samalla täysin valppaana. Ne kertovat, että tämä tila on korkein inhimillinen kokemus ja olennaisen tärkeä ihmisen täysien voimavarojen kehittymiselle.

Aikojen kuluessa transsendenssin kokemus kuitenkin kadotettiin, koska ihmiset alkoivat tulkita väärin mistä meditaatiossa on oikeasti kyse. He ajattelivat, että se on mielen hallitsemista, mielen pakottamista hiljaiseksi, mikä ei juuri koskaan toimi (mitä enemmän yrität olla hiljaa, sitä enemmän pidät mieltä aktiivisena).

Transsendenttinen Meditaatio on uudelleen löydetty muinainen tekniikka, jossa mieli asettuu tähän puhtaan hiljaisuuden tilaan täysin luonnostaan, ilman mitään ponnistelua. Kun tekniikan oppii oikealla tavalla, koulutetulta TM-opettajalta, kuka tahansa voi oppia transsendoimaan. Se on helppo ja nautinnollinen harjoitus ja erittäin tehokasta, ensimmäisestä istunnosta lähtien. Yli 6 miljoonaa TM-harjoittajaa ja 600 tutkimusta vahvistavat seuraavat hyödyt:

1. Syvä lepotila: paljon syvempi kuin tavallinen rentoutuminen, jopa syvempi kuin unessa.
2. Sisäinen rauha ja onnellisuus: onnellisuushormonien merkittävä lisääntyminen.
3. Elimistön sisäisten paranemismekanismien aktivoituminen: meillä on paljon enemmän voimaa parantaa itsemme kuin yleensä ajattelemme.
4. Masennuksen merkittävä vähentyminen: useiden tutkimusten vahvistama tulos.

Transsendenssi = syvää lepoa

Kun mieli transsendoi ja saavuttaa täysin luonnollisella tavalla tämän puhtaan sisäisen hiljaisuuden tilan, myös elimistö asettuu spontaanisti hyvin syvään rentoutumisen tilaan, joka voi olla jopa syvempi kuin unessa.

Lepotilan syvyyttä voidaan mitata objektiivisesti useilla fysiologisilla tunnusluvuilla, kuten hengitystiheys. Yli 30 tutkimusta vahvistaa TM-harjoituksen aikana saavutet­tavan syvän lepotilan.LähdeDillbeck MC, Orme-Johnson DW. Physiological differences between Transcendental Meditation and rest. American Psychologist 42(9): 879-881 (1987).

Tämä syvä lepo aktivoi elimistön sisäisen parantavan voiman.

Rentoutuminen tarkoittaa jännitysten laukeamista. Elimistöllä on täysin luonnol­linen tapa poistaa kaikki jännitykset joita siihen on kerääntynyt. Tätä tapahtuu unen aikana, mutta nukkuessa saatava lepo ei aina mene riittävän syvälle poistaakseen syvälle juurtunutta stressiä. Sen sijaan transsendenssissa koettava syvä lepo auttaa poistamaan syvimmällekin juurtunutta traumaattista stressiä.

Tuoreessa tutkimuksessa Yhdysvaltain Irakin-sodan veteraaneilla havaittiin traumanjälkeis­ten stressioireiden ja masennuksen vähenty­mistä puoleen aiemmasta vain 8 viikon TM-harjoituksen jälkeen.LähdeRosenthal J, et al. Effects of transcendental meditation (TM) in veterans of Operation Enduring Freedom (OEF) and Operation Iraqi Freedom (OIF) with post-traumatic stress disorder (PTSD): a pilot study. Military Medicine 176: 626-630 (2011). Tulokset olivat niin vakuuttavia, että CNN-kanava esitti siitä ohjelman Yhdys­valtain veteraanipäivänä. (Katso CNN:n video.)

Tämä vahvisti tulokset aiemmasta tutki­muksesta, joka tehtiin Vietnamin sodan veteraanien keskuudessa 25 vuotta sitten.

Tässä tutkimuksessa TM-ryhmällä havaittiin niin merkittävää parantumista (traumanjälkeisten stressioireiden, ahdistuksen, masennuksen, unettomuuden, alkoholismin, perheongelmien jne.) että jo 3 kuukauden harjoituksen jälkeen 70% veteraaneista ei enää tarvinnut muita hoitoja. Vertailuryhmällä, joka sai tavan­omaista psykoterapiaa, ei havaittu parantumista.LähdeBrooks JS, Scarano T. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development 64: 212-215 (1985)

Allaoleva video esittelee useita muita esimerkkejä siitä, miten tehokas apu TM voi olla niille, jotka kärsivät traumaattisesta stressistä. Se myös näyttää miksi yhä useammat tutkijat, kasvatusalan ammattilaiset, julkisuuden henkilöt ja julkis­hallinnon laitokset tukevat TM-tekniikkaa.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Onnellisuutta etsimässä

Muinaisissa kirjoituksissa kuvataan transsendenssia syvän sisäisen onnellisuuden tilaksi. Tämän takia mieli transsendoi spontaanisti, jos se vain saa tilaisuuden, koska se etsii tätä onnellisuutta.

Nykyään, modernin tieteen avulla, voimme mitata tämän tilan objektiivisesti, mittaamalla “onnellisuushormoni” serotoniinin pitoisuuksia. Tutkimuksissa on havaittu, että TM-harjoituksen aikana serotoniinin tuotanto kasvaa spontaanisti.
LähdeBujatti M, Riederer, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257–267 (1976).

Tämä on huomionarvoinen tulos, koska normaalisti ainoa tapa lisätä serotoniinia on keinotekoinen manipulointi lääkkeillä, joilla on monia haitallisia sivuvaikutuksia. TM-tekniikalla ei sen sijaan ole havaittu mitään haitallisia sivuvaikutuksia yhdessäkään julkaistussa tutkimuksessa.

Tutkimusten mukaan stressillä on merkittävä rooli serotoniinin tuotannon vähene­misessä. Liian alhaiset serotoniinitasot ovat yhteydessä paitsi masennukseen, myös moniin muihin ongelmiin, kuten riippuvuudet, migreeni, unettomuus, Alzheimerin tauti, vihaisuus, syömishäiriöt jne. Serotoniinin lisääntyminen transsendenssin aikana on yksi tapa mitata objektiivisesti, miten elimistö alkaa parantaa itseään pitkäaikaisen, kasaantuneen stressin aiheuttamista häiriöistä.

Transsendenssi = kehon oman, itsensä parantavan voiman aktivoiminen

Kun stressi pääsee kasaantumaan vuosien ajan, se alkaa ennen pitkää häiritä hermoston normaalia toimintaa, mikä johtaa kaikenlaisiin psykologisiin tai fysiologisiin terveysongelmiin. Nykyään arvioidaan, että 80–90% kaikista sairauksista on suoraan tai epäsuorasti yhteydessä stressiin.

Transsendenssi auttaa elimistöä poistamaan jopa syvimmälle juurtunutta stressiä, ja auttaa näin poistamaan masennuksen ja useimpien muidenkin terveysongelmien alkusyyn. Meillä on paljon enemmän voimaa parantaa itsemme kuin ajattelemme.

Laajassa tutkimuksessa, jossa seurattiin 2000 TM-harjoittajan terveystilastoja 5 vuoden ajalta, havaittiin sairaalakäyntien vähentyneen 50–70%. Vanhemmilla ikäryhmillä vähentyminen oli suurinta. Yksityiskohtaisemmassa analyysissa havaittiin sydäntautien vähentyneen 87% ja syövän 60%.LähdePsychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987

Viimeisten 40 vuoden aikana 350 julkaistua TM-tutkimusta on vahvistanut transsendenssin vaikutukset terveyteemme. Tulokset osoittavat epäilyksettä, että TM-tekniikka on paitsi kaikkein perusteellisimmin tutkittu menetelmä sairauksien ehkäisyyn, myös kaikkein tehokkain menetelmä mitä on koskaan tutkittu.

Miten voin oppia transsendoimaan?

Aito meditaatio on vaivatonta ja miellyttävää harjoittaa. Kuka tahansa voi oppia sen ja se antaa välittömiä tuloksia.

Transsendenssin kokemuksen voi saavuttaa ainoastaan täysin luonnollisella ja vaivatto­malla tavalla. Se on kokemus täydestä sisäisestä hiljaisuudesta, jota ei voi saavuttaa yrittämällä olla hiljaa. Mitä enemmän yrittää, sitä enemmän se pitää mieltä aktiivisena. Tämän takia useimmat nykyiset meditaatio­menetelmät, jotka vaativat keskittymistä, tuottavat vain vaatimattomia tuloksia.

Transsendenttisen Meditaation tekniikka opitaan henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ammattimaisesti koulutettu opettaja pystyy ohjaamaan kenet tahansa täysin luonnollisella tavalla kokemaan transsendenssia.

Jos tämän kokemuksen on saavuttanut kerran, mieli muistaa sen, ja tästä eteenpäin pystyy palaamaan siihen spontaanisti, täysin luonnollisella ja vaivattomalla tavalla, kunhan käyttää oikeaa tekniikkaa. Tämä tekniikka opetetaan askel askeleelta, neljän tapaamisen aikana. Tätä peruskurssia seuraa pitkä seurantatapaamisten ohjelma, jolla varmistetaan oikean harjoituksen jatkuminen.

Opi Transsendenttinen Meditaatio: Seinäjoki

Vapaudentie, 60100 Seinäjoki Napsauta tästä nähdäksesi kartan

ILMAINEN TM-ESITTELYLUENTO

Luennot ovat maksuttomia, mutta paikkojen määrä on rajoitettu. Ilmoittaudu alla.

Päivämäärä ja aika
Aika
ke 22 touko 2024, 19:00 on Zoom
19:00
Varaa paikkasi tässä Varaa ×
to 30 touko 2024, 19:00 on Zoom
19:00
Varaa paikkasi tässä Varaa ×
ke 5 kesä 2024, 19:00 on Zoom
19:00
Varaa paikkasi tässä Varaa ×
Jos et löytänyt itsellesi sopivaa luentoaikaa, voimme lähettää sinulle ilmoituksen tulevista TM-esittelyluennoista.
Tilaa ilmoitus Tilaa ilmoitus ×

Seinäjoki TM-keskus

Vapaudentie, 60100 Seinäjoki

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Esittelyluentoja muualla Suomessa

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map